INFORMACJA RODO

Tuesday, 23 October 2018 12:56 pes
Print

INFORMACJA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Steel Wechta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca, tel. 61 8677321, Oddział Poznań 60-167  ul. Wołowska 58/70    e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

2) Dane osobowe przetwarzane będą, gdyż jest to niezbędne  do:

a) wykonania przez Spółkę Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji, wykonanie obowiązku prowadzenia rozliczania transakcji),

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

3) odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, bankowe, notarialne, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci,

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy sprzedaży, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

8) Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do wystawienia dokumentów sprzedaży;

10) Administrator nie przetwarza danych  w sposób zautomatyzowany oraz dane nie podlegają profilowaniu,

Last Updated ( Tuesday, 23 October 2018 13:26 )